Home / Mekanik Tasarım ve Analizi

Mekanik Tasarım ve Analizi

Test ve Analiz Hizmetleri

Malzeme test ve analizi ; ürün kalitesi ve güvenliğinin temini için malzeme ve ürünlerin ilgili standard kod şartnameye uygun olarak testlerinin ve analizlerinin yapılması işlemidir.

Keşif Akıllı Teknolojiler aşağıdaki malzeme testleri için çözümler sunmaktadır.

 • Çekme testleri
 • Basma testleri
 • Düşme Testleri
 • Yorulma Testi
 • Test ve Sonlu Elemanlar Analiz verilerinin doğrulanması
 • Eğilme Testleri
 • Darbe deneyi

Mühendislik Analizi ve Hesapları

Tasarım aşamasında en çok karşılaşılan problemler, tasarımını yaptığımız ürünün veya sistemin gerçek hayattaki çalışma şartlarını önceden tahmin etmenin zor olmasıdır. Daha tasarım aşamasındayken çeşitli mühendislik yöntemleri kullanılarak riskleri önlemek mümkündür.

Firma olarak tasarımı yapılan ürün ve mekanik sistemlerin üretilmeden önce  yapısal ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği simülasyonlarının yapılmasının yanında farklı yöntemlerde kullanarak riskleri en aza indirmek ana amaçlarımızdan bir tanesidir.

Akış Analizleri

Dış Akış Analizleri

 • Bina aerodinamik analizleri ( Cephe yükü hesapları )
 • Araba aerodinamik analizleri

İç Akış Analizleri

 • Turbo makineler ( fan, pompa, rüzgar türbini performans ve verim hesapları )
 • HVAC ( Isıtma, havalandırma, iklimlendirme )
 • Isı transferi hesaplamalar

Yanma

 • Çevresel problemler
 • Duman dağılımı
 • Kirlilik oranları

Yapısal Analizler

 • Statik analizler
 • Dinamik Analizler
 • Lineer ve non-lineer analizler
 • Metal Şekillendirme Analizleri
 • Titreşim ve Şok Analizleri
 • Çarpma ve Düşme Analizleri

Explicit Analizler

 • Araç çarpışma analizleri
 • Düşme analizleri
 • Hasar tespiti analizleri

 

Metal Şekillendirme Hesapları

Saç Metal Şekillendirme

 • Şekillendirilebilirlik analizleri
 • Açınım alma ve açınım optimizasyonu
 • Kalıp tasarımı
 • Yüzey geliştirme
 • Trimleme
 • Gererek şekillendirme ve bükme
 • Hydroforming
 • Rollforming
 • Flexforming
 • Geri yaylanma hesabı ve geri yaylanma telafi yüzeyi oluşturma
 • Bor büküm ve geri yaylanma

Hacimsel Şekillendirme

 • Soğuk ve Sıcak Şekillendirme
 • Ekstrüzyon
 • Haddeleme
 • Isıl işlem hesapları
 • Şekillendirmede meyada gelen hataların tespiti

Hızlı Prototipleme

Keşif Akıllı Teknolojiler  olarak;

Zaman : Ürün geliştirme sürecini azaltmak için

Maliyet : Parça maliyeti ve ürün geliştirme maliyetini azaltmak için

Kalite : Daha kaliteli bir ürün ortaya çıkarabilmek icin

Daha kısa zamanda, daha ucuz, daha kaliteli Fonksyonel ve Konsept prototip parça üretilebilir.

3D Printer ile İmalat

–Neden Keşif Akıllı Teknolojiler?

 • 3D Printer da ürettiğiniz parça Plastik Enjeksiyon parçasının yerini alabilir mi ?
 • Plastik parça imalatında  3D printer mi daha ucuz, kaliteli ve hızlı yoksa Plastik Enjeksiyon makinası mı ?
 • Ürün geliştirme sürecinde ihtiyacınız olan Plastik Test paçası 3D Printer ile daha ucuz ve hızlı midir ?
 • 3D Printer ile Müşteri odaklı üretim (customisation) nasıl başarılır?

Üretim Atölyemizin Özellikleri ;

-Malzeme Özellikleri ; Müşteri isteklerine göre ABS, PLA, Metal malzeme basımı

 • Parça Tarama
 • 3 boyutlu CAD dosyası oluşturma
 • İleri Modelleme Çalışmaları
 • Ürün Geliştirme
 • Metal Parça basımı

Mekanik Tasarım

Tasarımı yapılan ve geliştirilen ürünlerin hedef kitleye uygunluğu, dış görünüşü v.b. unsurlar endüstriyel tasarım aşamasında belirlenmektedir. Süreç içerisinde ürünün hızlı bir şekilde olgunlaşması, mekanik tasarımcının katkıları, doğru ürün ve ürün özelliklerini ortaya koymayı sağlamaktadır. Mekanik Tasarım ürün geliştirme süreci içerisinde belki de en önemli kısmı oluşturmaktadır.

Başlangıçta endüstriyel tasarımcı ile birlikte ürünün ileride oluşabilecek detaylarının görüşülerek ön görülmesi, sonrasında imalat-üretim kriterlerinin irdelenmesi v.b. unsurlar süreç içerisinde ciddi bir öneme sahiptir.

Mekanik tasarım aşamasında kullanılan yazılımın da seçimi çok önemlidir. Keşif Akıllı Teknolojiler olarak; yüksek teknolojinin imkanlarının kullanılması istenilen ürünün 3 boyutlu bir ortamda tecrübeli ellerde kısa zamanda ortaya çıkmasını sağlamaktadır.